Open news feed Close news feed

Border: The "Return" of the Berlin Wall/ photos

By comparing the accounts provided by refugees and their relatives, Piotr has painted a grim picture: the Belarusian side "dumping" migrants onto the Polish side with the assistance of aggressive dogs, and the Poles, in turn, pushing them back.

Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը մտել է ուժի մեջ․ ո՞վ կինի առաջին պատասխանատուն

Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը մտել է ուժի մեջ․ ո՞վ կինի առաջին պատասխանատուն

Գերագո՞ւյն, թե՞ Սահմանադրական դատարան. ի՞նչ է փոխելու միվորված սուպերդատարանը

Գերագո՞ւյն, թե՞ Սահմանադրական դատարան. ի՞նչ է փոխելու միվորված սուպերդատարանը

Պետությունը փոխում է կուսակցությունների խաղի կանոնները․ կֆինանսավորի և կպահանջի

Պետությունը փոխում է կուսակցությունների խաղի կանոնները․ կֆինանսավորի և կպահանջի

Նոր ընտրությունները՝ նոր խաղի կանոններով․ իշխանությունը փոխում է Ընտրական օրենսգիրքը

Նոր ընտրությունները՝ նոր խաղի կանոններով․ իշխանությունը փոխում է Ընտրական օրենսգիրքը

Հեղափոխականները մտնում են դպրոց․ հանրակրթությունը բարեփոխման ճանապարհին

Հեղափոխականները մտնում են դպրոց․ հանրակրթությունը բարեփոխման ճանապարհին

Ոստիկանությունը վարչապետի՞ն, թե՞ հանրությանը․

Ոստիկանությունը վարչապետի՞ն, թե՞ հանրությանը․

Փոքր բիզնեսի մեծ առավելությունը.խոստո՞ւմ, թե՞ իրականություն

Փոքր բիզնեսի մեծ առավելությունը.խոստո՞ւմ, թե՞ իրականություն

Գույքահարկ՝ բացելով փակագծերը

Գույքահարկ՝ բացելով փակագծերը

Constitutional Court and Supreme Judicial Council insure judges from accountability

Constitutional Court and Supreme Judicial Council insure judges from accountability

Hayk Demoyan’s response to Erdoghan

Director of Armenian Genocide Museum Responds to Erdoghan’s Statement

Loading

End of content No more pages to load