Տեսանյութեր

Երբ ընտանիքի անդամը սպանում է մյուսին, պետությունը կամ հանրությունը միջամտելու իրավունք ունի՞