Տեսանյութեր

Դասական սփյուռքը արևմտահայ մշակույթի կրողն է. Հակոբ Հարություն