Տեսանյութեր

«Հազարամյակի մարտահրավերներ» ծրագրում չընդգրկվելը ողբերգություն չէ տնտեսագետ