Տեսանյութեր

Առանց մշակույթի քաղաքը կունենար քառակուսի տներ, քառակուսի փողոցներ ու քառակուսի մարդիկ