Տեսանյութեր

Ունենք երկու չընտրված, ոչ լեգիտիմ, «բիձա» նախագահներ.