Տեսանյութեր

ԱռողջապահությաՆ նախարարույթունը մինտումնավոր ռեֆորմներ է ձախողում Բաբկեն Պիպոյան