Տեսանյութեր

Ժան Տեր-Մերկերյանը կարողանում էր հնչեցնել գործիքն իր հոգու մեջ