Կիրակի

Կիրակի. Ազատամարտիկների լիարժեք բուժման ծախսերը պետությունը չի հոգում