Կիրակի

Կիրակի. Հաշմանդամության կարգի սահմանման հստակ չափորոշիչներ չկան