Ընտրական օրացույց

11 քաղաքապետ. Համբարձումից մինչև Տարոն