Բիզնես

23-11-2017 20:00

«Չքնաղ նոր աշխարհ»

Աշխարհը չէր լինի այդքան «չքնաղ», եթե Հաքսլիների մտավորական ընտանիքում ծնված Օլդոս Հաքսլին, հետևելով եղբայրներին, նվիրվեր գիտությանը: