ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԱՆՑՅԱԼ ՏԱՐԻ ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄ

Պաշտոնական տվյալների համաձայն նախորդ տարվա համեմատությամբ 2001 թ-ին Շիրակի մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը նվազել է 209 միլիոն 390 հազար դրամով:
Այդ անկումը, հիմնականում, արձանագրվել է սննդի եւ թեթեւ արդյունաբերության ոլորտներում:
Մարզի արդյունաբերողները Արտադրության ծավալի նվազումը կապում են որոշ ձեռնարկությունների ոչ դինամիկ աշխատանքի հետ: