Ուսուցիչը վճարովի չի կարող պարապել այն աշակերտի հետ, որին դասավանդում է (տեսանյութ)