Խտրական վերաբերմունք, թե՞ անսովորություն (տեսանյութ)