Ընդերքօգտագործողները բյուջե են վերադարձրել 300 մլն ՀՀ դրամ

Դեռևս սույն թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ գլխավոր դատախազությունը 
նախաձեռնել էր ընդերքօգտագործողների կողմից պետության և համայնքների 
նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների կատարման գործընթացում պետական շահերի պաշտպանության վիճակի ուսումնասիրություն:

  Պարզվել է, որ 2018թ. հունիսի 5-ի դրությամբ ռեկուլտիվացիոն վճարների գծով 
թվով 320 ընդերքօգտագործող ունի ընդհանուր շուրջ 523 միլիոն ՀՀ դրամի, 
պետական տուրքի գծով թվով 123 ընդերքօգտագործող՝ ընդհանուր շուրջ 160 
միլիոն դրամի չափով պարտավորություն: Բացի այդ պարզվել էր, որ 417 
ընդերքօգտագործող չի կատարել համայնքներում սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտներում ներդրումներ կատարելու գծով ընդհանուր շուրջ 280 միլիոն ՀՀ դրամի չափով պարտավորություն:

  ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի կողմից հանձնարարվել է ձեռնարկել 
օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները՝ պարզելու պարտավորությունների 
չկատարման պատճառները, պարտավորությունների կատարումից միտումնավորր 
խուսափելու հնարավոր մեխանիզմների առկայությունը, ինչպես նաև՝ իրավասու 
պետական մարմինների հետ ձեռնարկել քայլեր ընդերքօգտագործողների կողմից 
վճարումների կատարումն ապահովելու ուղղությամբ:

  Ի կատարումն ՀՀ գլխավոր դատախազի հանձնարարականի՝ ՀՀ գլխավոր 
դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից ՀՀ մարզերի դատախազություններին ուղղված շրջաբերականի և ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ուղարկված հաղորդման 
հիման վրա բոլոր պարտապան ընդերքօգտագործողները նախազգուշացվել են 
պարտավորություններն ամբողջ ծավալով կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

  ՀՀ գլխավոր դատախազությունը նաև դիմել է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությանը՝ չկատարված պարտավորությունների վճարումների ընթացքի և գանձման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու և դրանց մասին անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունն ստանալու համար՝ դատախազական ներգործության անհրաժեշտ գործիքակազմի կիրառմամբ, միջոցների վերականգնման նպատակով, ըստ անհրաժեշտության, պետական շահերի պաշտպանության հայցերի հարուցման հարցը քննարկելու համար:

Իրականացված միջոցառումների արդյունքում՝ ռեկուլտիվացիոն վճարների գծով 
ներկա պահի դրությամբ վերականգնվել է շուրջ 80 միլիոն, պետական տուրքի 
գծով՝ շուրջ 31 միլիոն ՀՀ դրամը, իսկ համայնքներում կատարվել են ընդհանուր 
շուրջ 183 միլիոն ՀՀ դրամի ներդրումներ:

  Այսինքնն ընդհանուր առմամբ նախորդ 5 ամիսներին, 01.11.2018թ. դրությամբ, 
պետության և համայնքների նկատմամբ ընդերքօգտագործողների շուրջ 963 միլիոն 
ՀՀ դրամ պարտավորություններից արդեն իսկ կատարվել են շուրջ 300 միլիոնինը:

  Միաժամանակ, բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ պարտավորվել են 
պարտավորությունները կատարել մաս-մաս՝ կազմած ժամանակացույցին 
համապատասխան:

  Ընդերքօգտագործողների կողմից պարտավորությունների կատարման գործընթացը շարունակվում է:

   

ՀՀ գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժին