Ռեկտորը պատասխանատու է իր ղեկավարած հիմնարկում ծագած խնդիրների համար նախարար (տեսանյութ)