Պարտադիր է, որ միավորումներ ստեղծեն, որպեսզի կարողանան իրենց շահերը պաշտպանել (տեսանյութ)