Ահազանգ. գործարանից ծծմբական թթու է արտահոսում Ախթալա գետի մեջ. տեսանյութ

ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիա և օգտակար հանածոների ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Շահեն Խաչատրյանն շարունակում է ահազանգել Ախթալա գետ լցվող «Ախթալա ԼՀԿ»-ի պոչանքի մասին: «Ախթալայի հանքավայրի բովանցքներից ծծմբական թթու է արտահոսում Ախթալա գետը»,- գրել է վերջինս և հավելել,- «Սա թթվային դրենաժի դասական օրինակ է»: