Հունվար-հոկտեմբեր ամիսների մակրոտնտեսական նախնական ցուցանիշները

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը ներկայացնում է 2017 թվականի առաջին 10 ամիսների մակրոտնտեսական ցուցանիշների գծապատկերները (հունվար-հոկտեմբեր)