Կոնկրետ անուն ասեք, կոնկրետ ժամկետ ասեք՝ հասկանանք (տեսանյութ)