Ամենից շատ բռնության ենթարկվում են լրագրողները, խստացրեք պատիժը (տեսանյութ)