Սուրբ կրակը հայտնվեց Տիրոջ գերեզմանի տաճարում

Սուրբ կրակը քիչ առաջ հայտնվել է Երուսաղեմում՝ Տիրոջ գերեզմանի տաճարում։ 

Հազարավոր մարդիկ հետևել են Զատկի հրաշքին՝ Սրբազան կրակի հայտնությանը։

Կրակի իջեցումը վկայում է, որ մարդկանց աղոթքները տեղ են հասել։