Տեսանյութեր

Պետք է ունենալ լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիր. Լ. Միրզոյան