Տեսանյութեր

80-ականներից կիրառվող գենետիկական հետազոտությունները հասել են Հայաստան