Տեսանյութեր

«Մարդը գործ չունի, ամեն ինչ մեղուն է արել»