Տեսանյութեր

12-ամյա պարտադիր կրթությունը մտնում է ուժի մեջ