Տեսանյութեր

Նախատեսվում է չթանկացնել էլեկտրաէնեգիան մինչև 2036 թ.