Տեսանյութեր

«Ես էռոռ էի, սիստեմնի սխալի պատճառով եմ ԱԺ-ում հայտնվել»