Արտահերթ զեկույց

Մայիսի 27-ին կներկայացվի ՀՀ զինված ուժերում կարգապահական քաղաքականություն իրականացնելիս մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ արտահերթ զեկույց:

Ուսումնասիրությունը կատարվել է ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի փորձագետների և Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից համատեղ տեղծված աշխատանքային խմբի ջանքերով:

Այն իրականացվում է  ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի և ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի միջև 2008թ. հոկտեմբերի 6-ին ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում: