12-ամյա պարտադիր կրթությունը մտնում է ուժի մեջ (տեսանյութ)