Նախատեսվում է չթանկացնել էլեկտրաէնեգիան մինչև 2036 թ. (տեսանյութ)