Վարչապետի 100-օրյա գործունեությունը՝ բավարար. ԹԻ հարցումը

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնն» ամփոփել է  «ՀՀ վարչապետի 100 oրը»  ֆեյսբուքյան հարցումը:

«Ինչպե՞ս եք գնահատում վարչապետի 100-օրյա գործունեությունը» հարցին պատասխանել են՝

Բավարար 34,5 %

Վատ 29,4%

Լավ 16,8%

«Ինչպե՞ս եք գնահատում բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված ՀՀ վարչապետի ձեռնարկած քայլերը» հարցին պատասխանել են.

Վատ 30,6%

Բավարար 28,0%

Լավ 17,9%